www.yogaforbirth.co.il

אחרי הלידה

החלמה מניתוח קיסרי
החלמה מניתוח קיסרי היא לא דבר פשוט, בעיקר משום שעל פי רוב המנוחה ממך והלאה, ובמרכז תשומת לבך עומד הרך הנולד. יחד עם זאת חשוב מאוד למצוא את הזמן והמקום לעצמך, ולסייע לגוף להתגבר ולהתאושש.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
הצלחה בהנקה - מאת לילך שי
תינוקות בני יומם יש להניק באופן שונה מתינוקות גדולים ולכן חשוב ללמוד את נושא ההנקה ולהתכונן אליה. מקובל מאד להתכונן ללידה, שנמשכת מספר שעות, ואילו להנקה, שיכולה להמשך מספר שנים, מתכוננים הרבה פחות.
.......................................................................................................................................................
שנים רבות התמודדנו עם הסוגיה: 'איזה מין יוגה אתם עושים?'יוגה היא יוגה. על כן במשך שנים נזהרנו מלהדביק תואר או כינוי לאימון שלנו מעבר לשמו המקורי.